દોસ્તી છૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોસ્તી છૂટવી

  • 1

    દોસ્તી મટી જવી.