દ્વિગૃહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દ્વિગૃહી

વિશેષણ

  • 1

    બે ગૃહ કે વિભાગવાળું (જેમ કે, ધારાસભા) 'બાઇકૅમેરલ'.