ધંખના ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધંખના

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધાંખના; ઝંખના.

  • 2

    ધ્યાન; કાળજી.

ધખના ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધખના

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રટણ; ચિંતન; બળતરા.

મૂળ

'ધખવું' ઉપરથી કે 'જંખવું' ઉપરથી