ધક્કો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધક્કો ખાવો

  • 1

    હડસેલો વેઠવો.

  • 2

    ફેરો ખાવો; કોઇ કામસર કયાંક જવું.