ધક્કો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધક્કો દેવો

  • 1

    ધક્કો મારવો.

  • 2

    ધક્કો-ફેરો ખવડાવવો.