ધક્કો લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધક્કો લાગવો

  • 1

    હડસેલો મળવો.

  • 2

    નુકસાન થવું.