ધકેલ પંચાં દોઢસો કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધકેલ પંચાં દોઢસો કરવું

  • 1

    ગમે તેમ ધકેલ્યે રાખવું.

  • 2

    ખોટી-ખરી કલ્પનાથી ડિંગ મારવી.