ધકેલ પંચે દોઢસો કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધકેલ પંચે દોઢસો કરવું

  • 1

    ગમેતેમ ધકેલ્યે રાખવું.

  • 2

    ખોટી-ખરી કલ્પનાથી ડિંગ મારવી.