ધકેલ પાંચશેરી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધકેલ પાંચશેરી કરવી

  • 1

    ગમેતેમ ધકેલ્યે રાખવું.

  • 2

    ખોટી-ખરી કલ્પનાથી ડિંગ મારવી.