ગુજરાતી

માં ધગુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધગું1ધુંગું2

ધગું1

નપુંસક લિંગ

સુરતી
  • 1

    સુરતી ધીકડી.

ગુજરાતી

માં ધગુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધગું1ધુંગું2

ધુંગું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ઝરડાં ઝાંખરાંનું જાળું.