ધગું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધગું

નપુંસક લિંગ

સુરતી
  • 1

    સુરતી ધીકડી.

ધુંગું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધુંગું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ઝરડાં ઝાંખરાંનું જાળું.