ધગડમલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધગડમલ

પુંલિંગ

  • 1

    ધિંગડમલ; જોરાવર ને ખડતલ માણસ.