ધગધગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધગધગ

અવ્યય

  • 1

    જોરથી સળગવું કે ગરમ થવું સૂચવે છે.

મૂળ

રવાનુકારી