ધજા ઉડાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધજા ઉડાડવી

  • 1

    ધજા ફરકાવવી.

  • 2

    જયજયકાર કરવો.