ધૂડધોયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂડધોયો

પુંલિંગ

  • 1

    ધૂળધોયો; સોનાચાંદીની રજ શોધવા ધૂળ ધોનાર.