ધડાકો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધડાકો મારવો

  • 1

    ઝપાટાબંધ પતવવું; ઝટપટ કરી નાંખવું.