ધડિંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધડિંગ

અવ્યય

  • 1

    ઢોલ પર દાંડિયો પડવાનો અવાજ થાય તેમ; ધડીમ.

મૂળ

રવાનુકારી