ધડીમલો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધડીમલો લેવો

  • 1

    ધડાપીટ કરવી; ધડધડ કૂટવું.