ધડો જોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધડો જોવો

  • 1

    પલ્લાં સમતોલ છે કે કેમ તે જોવું.