ધડો રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધડો રહેવો

  • 1

    નિયમ, માપ, ઠેકાણું, મર્યાદા કે ધોરણ સચવાવું-હોવું.