ગુજરાતી માં ધણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ધણ1ધણ2

ધેણ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પહેલી વાર ગર્ભવતી થયેલી સ્ત્રી.

મૂળ

प्रा. धेणु=નવી વિયાયેલી કે સવત્સા ગાય (सं. धे ઉપરથી)

ગુજરાતી માં ધણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ધણ1ધણ2

ધણ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  (ભારેવાઇ) સ્ત્રી.

ગુજરાતી માં ધણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ધણ1ધણ2

ધણ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  (ગાયોનું) ટોળું.

ગુજરાતી માં ધણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ધણ1ધણ2

ધણ

અવ્યય

 • 1

  પોલી વસ્તુનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી