ધૂણી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂણી આપવી

  • 1

    કોઈ ખાસ વસ્તુની ધૂણી કરી તે લાગે તેમ કરવું.