ધૂણી તાપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂણી તાપવી

  • 1

    ધૂણી પાસે બેસીને તપ તપવું.