ધૂણી લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂણી લાગવી

  • 1

    આંખે કે ખાવાપીવાની ચીજમાં ધૂણી જઈને અસર કરવી.