ધણી વિનાનાં ઢોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધણી વિનાનાં ઢોર

  • 1

    નધણિયાતી અવ્યવસ્થિત દશા; અરાજક, અંધેર.