ગુજરાતી

માં ધતૂરોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધતૂરો1ધંતૂરો2

ધતૂરો1

પુંલિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ; ધંતૂરો.

મૂળ

सं., प्रा. धत्तूर

ગુજરાતી

માં ધતૂરોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધતૂરો1ધંતૂરો2

ધંતૂરો2

પુંલિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ; ધતૂરો.

મૂળ

सं. धंत्तूर