ધંધોરોજગાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધંધોરોજગાર

પુંલિંગ

  • 1

    ધંધો ને રોજગાર.