ધનુર્ધર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધનુર્ધર

પુંલિંગ

  • 1

    બાણાવળી.

ધનુર્ધર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધનુર્ધર

વિશેષણ

  • 1

    ધનુષ ધારણ કરનાર.