ધનુર્વેદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધનુર્વેદ

પુંલિંગ

  • 1

    ધનુર્વિદ્યા; એક ઉપવેદ.