ધનુર્વિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધનુર્વિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધનુષ્ય વાપરવાની વિદ્યા.