ધુપેલ ગાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધુપેલ ગાળવું

  • 1

    ધૂપેલ બનાવવું.