ધુપેલ ઘસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધુપેલ ઘસવું

  • 1

    માથે કે વાળમાં ધુપેલ લગાવવું.