ધુપેલ ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધુપેલ ઘાલવું

  • 1

    માથે કે વાળમાં ધુપેલ લગાવવું.