ધૂપ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂપ આપવો

  • 1

    ધૂપની ધૂણી આપવી.