ધૂપ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂપ દેવો

  • 1

    ધૂપની ધૂણી આપવી.