ધબ્બલચંદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધબ્બલચંદ

પુંલિંગ

  • 1

    જાડો એદી માણસ.