ધબી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધબી જવું

  • 1

    મરી જવું.

  • 2

    લાક્ષણિક તેવી ગાઢ નિદ્રામાં પડી જવું.