ધમણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધમણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પવન ફૂંકવાનું એક સાધન.

  • 2

    બગીનો ઓઢો.