ધમણડ ચાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધમણડ ચાલવી

  • 1

    ધમણની પેઠે શ્વાસ ચાલવો.