ધમપાંચશેરી લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધમપાંચશેરી લેવી

  • 1

    રોકૂટ; કઢાપો કરવાં.