ગુજરાતી

માં ધમલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધમલો1ધમલો2

ધમલો1

પુંલિંગ

  • 1

    ધમપાંચશેરી; રોકૂટ; કઢાપો.

ગુજરાતી

માં ધમલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધમલો1ધમલો2

ધમલો2

પુંલિંગ

  • 1

    ધમરો; ધમલો બળદ કે વાછરડો.