ધુમાડીના બાચકા ભરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધુમાડીના બાચકા ભરવાં

  • 1

    મિથ્યા પ્રયત્ન, ફોગટ ફાંફાં મારવાં.