ધુમાડી ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધુમાડી ઘાલવી

  • 1

    (બાવાએ) પડાવ નાખવો.