ધુમાડો કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધુમાડો કાઢી નાખવો

  • 1

    સખત માર મારવો; ધમકાવવું.