ગુજરાતી

માં ધમાધમીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધમાધમી1ધમાધમી2

ધમાધમી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મારામારી; ગરબડ; ધમાધમી.

ગુજરાતી

માં ધમાધમીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધમાધમી1ધમાધમી2

ધમાધમી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધમાધમ.

  • 2

    મારામારી; ગરબડ.

મૂળ

રવાનુકારી