ધ્યાનબહેરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્યાનબહેરું

વિશેષણ

  • 1

    ધ્યાનની એકાગ્રતાને લીધે બહેરું.