ધ્યાનમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્યાનમાં આવવું

  • 1

    સમજાવું.

  • 2

    ગમવું; પસંદ પડવું.