ધ્યાનમાં રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્યાનમાં રાખવું

  • 1

    યાદ રાખવું; લક્ષમાં રાખવું.