ધ્યાનમાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્યાનમાં લેવું

  • 1

    લક્ષ પર લેવું; દાદ આપવી.