ધ્યાન ખેંચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્યાન ખેંચવું

  • 1

    લક્ષ દોરવું; લક્ષમાં આણવું.