ધ્યાન દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્યાન દેવું

  • 1

    લક્ષ આપવું.